Bảng giá vé khuyến mãi EVA AIR đi Mỹ từ ngày 02/04/2016

EVA AIR xin thông báo điều chỉnh bảng giá cho tuyến đường đi Mỹ kể từ ngày 02/04/2016

MÙA THẤP ĐIỂM
 

  LAX/ SFO/ YVR HOU
Gía vé (3M) USD591 USD860
Hạng đặt chỗ V
Thời gian xuất vé 02APR16 ~ 15MAY16
Ngày khởi hành 10APR16 ~ 14JUN16; 01SEP16 ~ 31DEC16
Điều kiện đổi ngày Chiều đi đổi ngày mất phí USD50
Giá chưa bao gồm thuế, phí

 

  LAX SFO JFK JFK
Gía vé USD699 (BR396) – hạng “V”
USD753 (BR392) – hạng “Q”
USD699 (BR396) – hạng “V”
USD731 (BR392) – hạng “V”
USD753 (BR396) – hạng “Q”
USD785 (BR392) – hạng “Q”
USD806 – hạng “Q”
USD968– hạng “H”
USD753 – hạng “ V”
Ngày xuất vé 02APR16-31DEC16 02APR16-15MAY16
Ngày khởi hành 02APR16-14JUN16; 01SEP16-14JUN17
Giá chưa bao gồm thuế phí

 
 MÙA CAO ĐIỂM: giá giảm USD100 cho hạng đặt chỗ B/M/H/Q cho tất cả tuyến đường đi Mỹ và Canada


Riêng giá vé khuyến mãi cho LAX/ NYC với giới hạn chuyến bay BR382/ BR2382/ B7030/ B71030 – NGÀY XUẤT VÉ SẼ ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN 15MAY16.
 

  LAX NYC
Gía vé USD516 (OW)
USD860 (RT)
USD581 (OW)
USD968 (RT)
Hạng đặt chỗ Q Q
Ngày khởi hành 04AUG16 ~ 31AUG16 07JUL16 ~ 31AUG16
Ngày xuất vé 02APR16 ~ 15MAY16
Giới hạn chuyến bay Chặng đi chỉ áp dụng cho chuyến bay BR382/ BR2382/ B7030/ B71030
Giá chưa bao gồm thuế, phí
 

Thông tin hữu ích ? Hãy chia sẻ với mọi người.

Tin khác